dreaming

17 abril, 2010

lucilia dormitando
zzzzzzzzzzzz


la mosca en una cama de polen
zzzzzzzzzzzz

verde sobre marrón
zzzzzzzzzzzz

algún tipo de anthomyiidae
zzzzzzzzzzzz

Tags: , , ,

Comments are closed.